Om priserna

Om priserna

Varje år lyfts några av Malmös många fantastiska företagare och företag fram på ett speciellt vis. Sju priser delas ut till personer och företag som utmärkt sig, varit en förebild och inspirerat andra.

 • Vem har genom sitt sätt att vara och verka fungerat som en förebild för andra företagare?
 • Vilka positionerar Malmö som en spjutspetsaktör inom upplevelseindustrin?
 • Vilka företag främjar ökad effektivitet i vården?
 • Vilka företag drar fördel av integration och mångfald?
 • Vilken ung företagare har bidragit till en förnyelse av näringslivet i Malmö?
 • Vilka personer har visat sig vara en varm förespråkare av Malmö?
 • Vilka företag har på ett synnerligt sätt bidragit till den skånska utvecklingen?

Årets Galakväll bjuder på en glad överraskning. Eller rättare sagt två. Förutom de ordinarie näringslivspriserna delas nämligen ytterligare två fina priser ut – Bästa Malmöambassadör och Region Skånes pris Synnerliga insatser för Skånes utveckling.

Årets företagare i Malmö

Utnämningen går till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara och driva sitt företag fungerar som en förebild för andra företagare. Årets företagare har delats ut sedan 1985 av organisationen Företagarna. I Malmö görs det i samarbete med Malmö stad och Swedbank.

Finalister:

 • Husam Meizar, Larsa Foods AB
 • Calill Odqvist Jagusch, Light My Fire AB
 • Göran Bredinger och Håkan Johannesson, CeDe Group

Jury:

 • Dan Andersson, Företagarna Malmö
 • Agneta Möller, Malmö stad
 • Pehr Andersson, Malmö stad
 • Anders Jerntorp, Swedbank
 • Carl Johan Nikell, Swedbank
 • Bengt Larsson, Företagarna Malmö
 • Christine Harde, Företagarna Malmö
 • Bodil Rosvall, MINC

Malmö stads näringslivspris inom upplevelseindustrin

Priset, som delas ut för femte gången, går till en person, företag eller sammanslutning i Malmö som gjort en viktig, kreativ insats för att ytterligare positionera staden som spjutspetsaktör inom upplevelseindustrin. Upplevelseindustrin omfattar allt från tv, film, datorspel och telecom till mode, arkitektur, entertainment och besöksnäring.

Finalister:

 • Restaurang Bastard, Nina Christensson och Andreas Dahlberg
 • Illusion Labs, Andreas Alptun och Carl Loodberg
 • MFF Tifosi 96 (MT96)

Jury:

 • Stefan Månsson, ordf. Malmö stad, Näringslivskontoret
 • Bo Reimer, Malmö Högskola, Konst, kultur och Kommunikation (K3)
 • Pernilla Schoug, Metro
 • Hampus Jakobsson, TAT AB
 • Magnus Thure Nilsson, Media Mötesplats Malmö
 • Karin Mårtensson, Parkfast Arena AB
 • Martin Walfisz, Planeto
 • Carin Daal, Region Skåne

Malmö stads näringslivspris inom life science

Malmö stad utlyser för sjunde gången ett pris till ett företag, institution/klinik eller enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården. Det kan gälla en affärsidé, en produkt/tjänstekoncept eller en ny behandlingsmetod med innovationshöjd och tillväxtpotential.

Finalister

 • Professor Maria Nilner och docent EwaCarin Ekberg, Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola (Bettskenan Relax)
 • Nordic Drugs
 • Integrerad Närsjukvård i Malmö

Jury:

 • Margareta Östman, Malmö Högskola
 • Cristina Glad, Bioinvent
 • Charlotte Ahlgren, MVA
 • Anders Jarl, Wihlborgs
 • Carl-David Agardh, UMAS
 • Ronnie Wallin, Galenica
 • Per Manhem, UMAS
 • Bengt Lövdén, Medeon

Malmö stads näringslivspris inom mångfald

För sjunde året i rad delar Malmö stad ut näringslivspriset inom mångfald. Människor från 164 olika nationer bor och verkar i Malmö. Var fjärde malmöbo är född utanför Sveriges gränser. Med priset uppmärksammar och premierar Malmö stad företag som tar tillvara de möjligheter Malmös etniska mångfald erbjuder.

Finalister:

 • Folksam, Mikael Petersson, Diversity Business Manager
 • Xenofilia AB, Lena Friblick, VD
 • Radisson Blu, Ulrika Andersson, Director of operations & John F Monhardt, VD

Jury:

 • Ilmar Reepalu, Malmö stad
 • Anja Sonesson, Malmö stad
 • Kent Andersson, Malmö stad
 • Håkan Sigvant, Sigvants bageri
 • Lars Ljungälv, Swedbank
 • Beata Sjöborg, Comparative
 • Darja Smisovsky, IFS Rådgivningscenter Skåne
 • Eva Ahlgren, Malmö stad

Årets näringslivsrookie i Malmö

För tredje året delas pris ut till Årets näringslivsrookie i Malmö. För att kvalificera sig till priset krävs att personen är en malmöföretagare yngre än 30 år. Personen ska genom sitt företagande ha varit nyskapande, bidragit till en förnyelse av näringslivet i Malmö eller åstadkommit något som sticker ut, känns fräscht, vilt eller vågat.

Priset presenteras i samarbete med Sydsvenskan.

Finalister:

 • Terese Alstin och Anna Haupt, Hövding AB
 • Kajsa Knapp och Christian Omander, Cool Stuff
 • Tomas de Souza, Good Old AB

Jury:

 • Thomas Frostberg, Sydsvenskan
 • Björn Bergman, Sydsvenskan
 • Tobias Schildfat, Solentro AB
 • Catrine Pauckstadt, Medeon AB
 • Mia Norberg, Malmö stad
 • Thobias Lading, Malmö stad
 • Stefan Månsson, Malmö stad
 • Tommy Wegbratt, Malmö stad
 • Maria Engström (ordf.), Malmö stad
 • Sanna Lilie, Selfmade

Bästa Malmöambassadör

Priset går till den eller de personer, organisation eller företeelse, verkande i Malmö med omnejd, som genom sitt arbete, sitt sätt att agera eller på annat sätt visat sig vara en varm förespråkare av Malmö. Personen, organisationen eller företeelsen har på detta sätt stärkt den positiva bilden av staden Malmö.

Jury:

 • Ilmar Reepalu
 • Anja Sonesson
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh

Synnerliga insatser för Skånes utveckling

Priset syftar till att premiera en eller flera aktörer med tydlig koppling till Skåne, som genom sitt engagemang, entreprenörskap eller kreativitet på ett extraordinärt sätt bidragit till den skånska utvecklingen.

Priset kan delas ut till enskilda personer, företag eller organisationer/föreningar.

Instiftare: Region Skåne.

Jury:

 • Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande
 • Katarina Erlingson, regionstyrelsens 1:e vice ordförande
 • Rikard Larsson, regionstyrelsens 2:e vice ordförande

Nytt för i år

Rösta fram Årets företagare via SMS. Mer information här! Rösta den 21 februari!